System zapewnienia jakości BHDT

BHDT to technicznie zaawansowany dostawca i producent urządzeń wysokociśnieniowych, zaworów i elementów rurociągów dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, jak również pomp wysokiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym do 10.000 bar).

Produkujemy nasze wyroby we współpracy z licencjodawcami procesów chemicznych używając precyzyjnych, sterowanych komputerowo obrabiarek numerycznych, ściśle uwzględniając wszelkie wymagania odbiorcy, stosując najwyższe dostępne standardy technologiczne.

Dzięki dziesiątkom lat doświadczenia, odpowiednim materiałom i obsłudze zamówień zgodnie z najwyższymi standardami systemu zapewnienia jakości, osiągnęliśmy najwyższą pozycję na globalnym rynku producentów aparatury chemicznej. Nasze produkty są wysoce zaawansowane technologicznie, spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności pozwalając na uniknięcie nieoczekiwanych i kosztowanych przerw i strat produkcyjnych zawiązanych z koniecznością zatrzymania linii, są łatwe w utrzymaniu i pozwalają na redukcję kosztów eksploatacji.

Polityka jakości BHDT

W BHDT wszystkie procesy związane z produkcją są zintegrowanie w schemat systemu zapewnienia jakości. Wydział Zapewnienia Jakości podlega bezpośrednio właścicielowi przedsiębiorstwa. Pracownicy Działu Zapewnienia Jakości są odpowiedzialni za stałe monitorowanie jakości produkcji oraz procesów technologicznych w celu wskazania jakichkolwiek odchyłek od wytyczonych standardów i usunięcia ich na etapie wstępnym.

Polityka jakości BHDT

 • Spełnienie wymagań klienta i jego oczekiwań
 • Stała modernizacja firmy dla utrzymania pozycji globalnego leadera w całym zakresie produkcji oferując najwyższą technologię i jakość.
 • Uzyskanie pełnego zaangażowania wszystkich pracowników i stały trening w celu optymalnego wypełnienia ich obowiązków.
 • Poprawa procesów technologicznych poprzez jasne zdefiniowanie celów jakościowych oraz ocena realizacji tych celów pod koniec roku sprawozdawczego.
 • Stały przegląd księgi jakości pod kątem skuteczności włącznie z dodatkowymi instrukcjami wykonawczymi.
 • Stałe ulepszanie procesu technologicznego poprzez ustawiczne doskonalenie wszystkich wydziałów.
 • Intensyfikacja relacji z podwykonawcami dla uzyskania obopólnych korzyści.
 • Ścisła współpraca z licencjodawcami i klientami na polu badań i zarządzania kosztami.

Laboratorium kontroli i pomiarów

BHDT znacząco zainwestowało w jakość, między innymi w nowy budynek Działu Zapewnienia Jakości, wyposażony w najnowocześniejsze systemy zapewnienia jakości i urządzenia kontrolno-pomiarowe.

 • Próby ciśnienia i szczelności ( do 1000 MPa)
 • Próby impulsowe ( do 400 MPa i 25 Hz)
 • Stanowisko próbne do badania wartości cv ( do DN300 mm)
 • Stanowisko prób ultradźwiękowych ( urządzenia do badań w trybie ręcznym i automatycznym do badania rur o długości do 21 mb)
 • Stanowisko do badania prądami błądzącymi ( urządzenia do badań automatycznych do rur o długości do 21 mb)
 • Badania magnetyczno-proszkowe i penetracyjne
 • Pomiar zawartości ferrytu
 • Kontrola składu materiału

Najlepsze materiały

BHDT wytwarza swoje produkty z materiałów uznanych światowych producentów materiałów mocznikowych jak np. 316L Urea Grade, 25-22-2, duplex i superduplex

Niski stopnień zanieczyszczeń gwarantuje niski stopień korozji i spełnienie specyfikacji wszystkich licencjodawców, wykonawców i użytkowników końcowych.  Stopień korozji określany jest ścisłą procedurą w której materiał poddany jest wielu cyklom kąpieli korozyjnej, gdzie każdy cykl trwa 48 godzin. Szczegółowe badania mikrograficzne i metalograficzne określają czy materiał spełnił założone wymagania.

 

Najlepsza konstrukcja

Ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia i bliskiej współpracy z użytkownikami końcowymi dało rezultat w postaci najlepszej konstrukcji inżynierskiej produktów BHDT. Zapewnia to wysokie standardy jakościowe i maksymalną niezawodność pozwalając na uniknięcie nieoczekiwanych i kosztowych przestojów związanych z odstawieniem linii i stratami produkcyjnymi.

Najlepsze techniki wytwarzania

BHDT jest wyposażone w najnowocześniejsze technologie wytwarzania dostępne na 18000m2powierzchni warsztatowej, począwszy od w pełni skomputeryzowanych obrabiarek numerycznych do maszyn umożliwiających wiercenie rur na długości do 21mb. Każdy kolejny proces produkcyjny jest dokumentowany w paszporcie elementu który towarzyszy mu przez cały cykl produkcyjny, zapewniając pełną identyfikowalność każdej części wyrobu końcowego.

 

Najlepszy personel

BHDT posiada doskonale wyszkolony personel oraz doświadczonych ekspertów obsługi skomplikowanych urządzeń produkcyjnych w tym obsługi skomplikowanych procesów spawalniczych włącznie z ekspertami spawania orbitalnego rurociągów.

Najlepsze produkty

BHDT wytwarza wysokiej jakości produkty zapewniając wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności waszego zakładu, co przekłada się na długotrwałą eksploatację urządzeń na ruchu.

Najlepszy serwis

BHDT Service zapewnia montaż urządzeń oraz usługi spawalnicze, szkolenie, diagnostykę i wszelkie inne wsparcie którego mogą Państwo potrzebować.