ATP armatura

Dostawca i doradca techniczny armatury przemysłowej
Na rynku działamy od roku 1996.

Naszymi głównymi odbiorcami są

  • Elektrownie
  • Zakłady Remontów Energetyki
  • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
  • Cukrownie
  • Zakłady Chemiczne

Poniżej przedstawiamy nasz zakres dostaw:

Zakres dostaw Parametry
Armatura średniociśnieniowa do 320 bar
Zawory kulowe  40 bar,63 bar
Zasuwy nożowe 16 bar
Zasuwy klinowe 320 bar
Kompensatory mieszkowe 16 bar
Kompensatory gumowe 10 bar
Kształtki - mat. kotłowe  
Rury - mat. kotłowe  
Śruby  
Wzierniki 40 bar,63 bar
Zawory regulacyjne  
Armatura parowa  
Zawory nierdzewne 40 bar,63 bar
Wzierniki nierdzewne 40 bar 
Zawory klapkowe miedzykołnierzowe 40 bar
Zawory  zwrotne międzykołnierzowe 40 bar
Przepustnice centryczne 16 bar
Przepustnice dwumimośrodwe 25 bar
Przepustnice trójmimośrodowe 100 bar
Płynowskazy  
Zawory próbkowe  
Stacje redukcyjno schładzające  
Schładzacze pary  
Armatura wysokociśnieniowa  500 bar