Zawory regulacyjne

rv

Zawory regulacyjne z brązu szeregu RV 102 są armaturą dwudrogową lub trójdrogową. Korpusy tych zaworów mają przyłącza gwintowane z gwintem wewnętrznym.

Zawory regulacyjne z żeliwa szarego szeregu RV 103 są również armaturą dwudrogową lub trójdrogową w wykonaniu kołnierzowym. Zawory są wykonane w postaciach

- zawór regulacyjny trójdrogowy

- zawór regulacyjny dwudrogowy rewersyjny

- zawór regulacyjny dwudrogowy kątowy

Zawory szeregu RV 102 i RV 103 sterowane są kółkiem ręcznym lub napędami elekromechanicznymi produkcji Siemens (Landis & Staefa), Johnson Controls, Honeywell, Belimo, Ekorex+ i ZPA Nová Paka.

Zastosowanie

Zawory przeznaczone są do stosowania w technice grzewczej i klimatyzacyjnej dla temperatury do 150°C.

Medium robocze

Zawory szeregu RV 102 i RV 103 przeznaczone są do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy, gazów i par bez domieszek np. woda, para niskociśnieniowa (tylko dla RV 102), powietrze i inne media, kompatybilne z materiałem korpusu i wewnętrznymi częściami armatury. Kwasowość (zasadowość) medium powinna być w zakresie pH 4.5 do 9.5. W celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia i odpowiedniej regulacji producent zaleca zamontowanie przed zaworem filtru zanieczyszczeń mechanicznych