Tabela odporności chemicznej

W załączonym pliku przedstawiamy pomocną w doborze armatury tabelę odporności na środki chemiczne.

Dotyczy to różmych gatunków metali, uszczelnień, tworzyw sztucznych.

A - wysoce odporny

B -  odporny

C - słabo odporny

D - nieodporny

 

Tabela odporności chemicznej

Instrukacja montażu armatury

 Wyczyścić rury

1

Przed próbami i przed montażem zaworów przemyć obficie rury (wodą, powietrzem, jeżeli to konieczne parą)

Jest istotne, aby usunąć wszystkie cząsteczki i różne elementy, które mogły pozostać w rurociągu, w szczególności pozostałości spawów, które mogłyby w sposób nieodwracalny zniszczyć gniazda zaworów.

 

Wycentrować rury

2

 

Sprawdzić wycentrowanie rur

Nie pozwolić, aby zawór służył jako podciąg rur: ryzyko wycieków, nieprawidłowości praca a nawet uszkodzenia korpusu.

 

Wyczyścić gniazdo uszczelki 

3

 

Przed montażem zaworu wyczyścić gniazdo uszczelki z osadów i odpadów, przesądzających o szczelności 

 

Uderzenie wody

4

 

Uderzenie wody może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia

Szkody wywołane tym zjawiskiem mogą być ogromne: Dyski przepustnic pękają, trzpienie się odkształcają, uszkodzeniu ulegają inne urządzenia

Przyczyny tego zjawiska są różne lecz zwykle powstaje ono w chili uruchomienia pompy, w chwili gwałtownego zmknięcia zaworu

Uwaga., zastosować odpowiednie środki ostrożności uruchamiając instalację, zwolnić szybkość pracy napędów.

 

 

Transportować zawory ostrożnie

5

Zawiesić zasuwę za korpus.

Nie zawieszać za kółko ręczne lub siłownik

Nie szarpać

 

 

Przestrzegać kierunku montażu

6

 

Niektóre zawory są jednokierunkowe (zawory zwrotne, zasuwy nożowe itd.)

Sprawdzić czy strzałka na obudowie jest zgodna z kierunkiem przepływu czynnika.

Przestrzegać instrukcji montażu

 

Podpory zaworów

7

W niektórych przypadkach zawory o dużych gabarytach lub ciężkich siłownikach powinny być zainstalowane na oddzielnych podporach. Podpory służą do przeniesienia naprężeń i odciążenia rurociągu. Nie zastosowanie podpór w tym przypadku może prowadzić do nieszczelności, nieprawidłowej pracy zaworu, odkształcenia trzpienia.

 

 

Przestrzegać zalecanych momentów 

8

Stosowanie wyższych momentów dokręceniowych przesądza o stanie armatury.

Stosowanie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie gniazda zaworu i przedwczesne zużycie szczególnie gniazd z okładzina gumową ( zawory przeponowe)

 

Spawać zawory w pozycji „otwórz”

9

Zwrócić uwagę, aby podczas spawania zawór był otwarty

 

 

Zwrócić uwagę na powłokę ochronna i zabezpieczenia antykorozyjne

10

Unikać obcierania i uderzeń zaworu, aby nie dopuścić do powstania rdzy.

 

Przechowywać urządzenia w dobrych warunkach

11

Zawory musza być chronione przed:

 

Wilgocią i deszczem, aby uniknąć korozji

 

Wiatrem i piaskiem, aby uniknąć wnikania cząsteczek stałych, których obecność przesądza o szczelności armatury

 

Promieniowania słonecznego i nadmiernej temperatury: Warunki te są szkodliwe dla powłoki ochronnej a szczególnie niebezpieczne dla armatury z tworzywa sztucznego, która jest szczególnie wrażliwa na promieniowanie UV

 

Zawory z okładziną gumową winny być składowanie w pozycji na wpół otwartej